Stamboom Baars Rhenen

Statistieken

Personen

Totaal aantal personen 3308
Mannen 1423
Vrouwen 1885
Personen met onbekend geslacht 0
Intrasexuele personen 0
Persoonsgebeurtenissen 7295

Families

Totaal aantal families 980
Gehuwde families 719
Gescheiden families 25
Familiegebeurtenissen 769

Tijd & Data

Vroegste datum ABT 1480
Laatste datum 04.051777

Diagram statistieken

Leeftijd bij overlijden

Age at Death

Leeftijd bij doopsel

Age at Christening

Pensioenleeftijd

Age at Retirement

Leeftijd bij huwelijk

Age at Marriage

Leeftijd bij scheiding

Age at Divorce

Leeftijd van de ouders bij geboorte kind

Age of Parents at Birth of Child

Leeftijd kind bij overlijden ouders

Age of Child at Parents Death

Leeftijd persoon bij overlijden partner

Age of Person at Death of Partner

Tijd tussen huwelijk en geboorte kind

Time between Marriage and Birth of Child

Verdeling familienamen

Last Name Distribution

Verdeling voornamen

First Name Distribution

Geboortejaar

Year of Birth

Jaar van doopsel

Year of Christening

Jaar van overlijden

Year of Death

Begrafenisjaar

Year of Burial

Geboortemaand

Month of Birth

Maand van overlijden

Month of Death

Huwelijksmaand

Month of Marriage

Maand van scheiding

Month of Divorce

Kinderen per familie

Children per Family

Geboorteplaats

Place of Birth

Geboorteland

Country of Birth

Plaats doopsel

Place of Christening

Land van doopsel

Country of Christening

Overlijdensplaats

Place of Death

Land van overlijden

Country of Death

Begraafplaats

Place of Burial

Begraafland

Country of Burial

Huwelijksplaats

Place of Marriage

Huwelijksland

Country of Marriage

Feiten: Oogkleur

Facts: Eye Color

Geslacht

Gender

Soorten gebeurtenissen of feiten

Event or Fact Types