Stamboom Baars Rhenen

Statistieken

Personen

Totaal aantal personen 1873
Mannen 786
Vrouwen 1087
Personen met onbekend geslacht 0
Persoonsgebeurtenissen 4453

Families

Totaal aantal families 505
Gehuwde families 384
Gescheiden families 8
Familiegebeurtenissen 401

Tijd & Data

Vroegste datum BET 1860 AND 9/61
Laatste datum 12/91979

Diagram statistieken

Leeftijd van personen

Person’s age

Leeftijd van personen in leven

Living person’s age

Kinderen per familie

Children per family

Geboortejaar

Year of birth

Overlijdensjaar

Year of death

Geboortemaand

Month of birth

Overlijdensmaand

Month of death

Huwelijksmaand

Month of marriage

Leeftijd bij huwelijk

Age at marriage

Leeftijd bij scheiding

Age at divorce

Leeftijd van de ouders bij geboorte van kinderen

Parents’ age at children’s birth

Leeftijd van kinderen bij overlijden van één van de ouders

Children’s age at parents’ death

Leeftijd van een persoon op het ogenblik van overlijden van de partner.

Person’s age at partner’s death

Tijd tussen geboorte van een kind en huwelijk

Years between marriage and child’s birth

Naamsverdeling

Name Distribution

Geboorteplaats

Place of birth

Geboorteland

Country of birth

Soorten gebeurtenissen & feiten

Event & Fact types

Kleur van de ogen

Eye Color