Stamboom Baars Rhenen

Anneken Juriaens van Nijkamp (Baers)

Persoonskaart

Bijkomende namen

Bijkomende namen Naam
Gehuwde naam Baers

Persoonsgebeurtenissen

Soort gebeurtenis Datum Plaats Omschrijving
Geboorte ABT 1635 Alem, Nederland
Doop Alem, Nederland
Huwelijk 23.09.1655 Rhenen, Utrecht, Nederland
Andere gebeurtenis 1658 Rhenen, Utrecht, Nederland 'lidmaat Cunerakerk op pinxteren'
Overlijden BEF 1678 Rhenen, Utrecht, Nederland

Notities

‘ondertrouw/trouw/proclamatie: 23-09-1655/-/-; Jan van Baers, jm. won. Rhenen, van Neerheusden en Anneken Juriaens van Nijkamp, jd. won. Rhenen, van Alen.’

De afkortingen jm. en jd. staan voor jongeman respectievelijk jongedochter. Dat wil zeggen, mensen die niet eerder gehuwd zijn geweest. Volgens Dr. A.J. de Jong in Genealogie en Heraldiek te Rhenen is Alen “een dorp in de buurt van Coevorden, net als Rhenen in die tijd een garnizoensplaats: mogelijk heeft hij haar in die buurt leren kennen“. Anderen wijzen op Ahlen in Duitsland of Alem bij Maasdriel.

Is Catrijna Jurriens gehuwd met Peter Bael een zus van Anneke? Peter is tamboer in hetzelfde regiment als Jan van Baers.
Ze krijgen in 1662 een kindje met de naam Jeuriaen Oth van Bael.
1661: (inv.nr. 40-5):Attestatie van Peter van Bael, tamboer van de compagnie van de heer Boetzelaer totten Essenbach; Dat hij niet weet wie van de soldaten Hille Vonck, veerman, heeft gestoken noch waarom er gekrakeel is geschied. Peter Jongbloet, soldaat, verklaart hetzelfde, en dat Niclaes seecker soldaet Hille Vonck opden Dijck nagelopen was.
4-1-1655: Lambert Reijersz vanden van Roelen en Lowijs de Beer verklaren op verzoek van Peter Baell soldaet onder de compagnie van baron Wittenhorst dat zijn huisvrouw Catrijna Jurriens omtrent 15 wecken inde Craem alhier is bevalen ten huijse van Lowijs de Beer van een dochter. Catrijna constitueert haar man om haar uitstaande schulden te Roermond of elders te ontvangen.