Stamboom Baars Rhenen

Metje Busquint

Persoonskaart

Bijkomende namen

Bijkomende namen Naam
Adoptienaam Metje Baars

Ouders

vader Geboortedatum moeder Geboortedatum
Jan Henderik Baers 1711 Meghtelt Busquint (Baars) 1706

Persoonsgebeurtenissen

Soort gebeurtenis Datum Plaats Omschrijving
Geboorte 1730 Rhenen, Utrecht, Nederland
Doop 01.01.1731 Lienden, Gelderland, Nederland
Geloof NH
Overlijden 1748 Rhenen, Utrecht, Nederland
Begrafenis 18.01.1748 Rhenen, Utrecht, Nederland Cunerakerk

Notities

Metje Busquint is geboren uit een buitenechtelijke relatie tussen Mechteld en Constantijn Menso, maar na het huwelijk met Jan Hendrik Baars opgenomen in het gezin. Zij is gedoopt in Lienden op 1 januari 1731. De akte meldt: "Op nieuwjaarsdag 1731 voor de preek een dogter aen ons huys gedoopt ten overstaan van twee getuygen met name Wouter van Grootveld, ouderling en Jan Hasselman, diaken. Meester Janknegt hield het [doop]becken. Het kint was geboortig van Reenen, de moeder desselfs is Mietje, het is geheven door de vroedvrouw van Rheenen genaemt vrou Sadelaer, maer die daer voor gelooft heeft was de beste moeder [grootmoeder] van het kint, genaemt Gijsbertje Busquint. Twas in onegt geboren".
De burgemeester van Rhenen, Jan van Deventer, was voogd van Metje.

Codicil - voor toewyzing legaten
Aktenummer: 4
Datum: 10-01-1732
Soort akte: Codicil
Notaris: C. F. PRONCKERT
Samenvatting: voor toewyzing legaten
Personen: Eerste Partij: Constantin Menso
Aktedatum: 10-01-1732
Bijzonderheden: met benoeming van Jan van Deventer, burgemeester van Rhenen, tot voogd over Metjen NN., dochter van Metjen Bisquint
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U162a013

Mechteld kreeg uit de gemene boedel:
Aan Metje Busquint 1000 - -
Aan Metje een 1/2 jaar kostgelt van t kint 75 - -
Aan Megtelt Busquint een half jaar kost gelt van Kints Schenen 1 oct 1735 75.-.-"

Metje is begraven als Metje Baars.