Stamboom Baars Rhenen

Jan van Baers

Persoonskaart

Persoonsgebeurtenissen

Soort gebeurtenis Datum Plaats Omschrijving
Geboorte ABT 1630 Neerheusden, Nederland
Beroep ABT 1654 soldaat in Den Briel
Huwelijk 23.09.1655 Rhenen, Utrecht, Nederland
Beroep 21.10.1657 soldaet onder den Baron Wittenhorst
Beroep 06.02.1661 Rhenen, Utrecht, Nederland soldaat onder capt. Boetselaer
Andere gebeurtenis 25.12.1663 Rhenen, Utrecht, Nederland Belijdenis Cunerakerk
Andere gebeurtenis 1668 Burger van de Stadt Rheenen
Andere gebeurtenis 21.09.1669 Rhenen, Utrecht, Nederland Jan Baers en Jacob Verweij boete 25 gl omdat zij ten huize van ds. Cupius hebben gevochten.
Verblijfsplaats 19.02.1676 Rhenen, Utrecht, Nederland De notariële akte zegt: “Procuratie – tot transport naar Jan Baers te Rhenen van een half huis in de Kruisstraat aldaar”.
Beroep 14.03.1689 Rhenen, Utrecht, Nederland sergeant compagnie van Dirk Klerck in het regiment van Dedem
Beroep Meester Wielemaecker, soldaat
Geloof Neder- Duits Gereformeerde kerk
Begrafenis AFT 10.12.1701 Rhenen, Utrecht, Nederland Een groeffstede getekent met nummer 160 (in de Cunerakerk)