Stamboom Baars Rhenen

Johanna van Holthuijsen (Baers)

Persoonskaart

Bijkomende namen

Bijkomende namen Naam
Gehuwde naam Baers

Persoonsgebeurtenissen

Soort gebeurtenis Datum Plaats Omschrijving
Geboorte BET 1660 AND 1664 Rhenen, Utrecht, Nederland
Andere gebeurtenis 14.03.1681 Rhenen, Utrecht, Nederland Belijdenis Cunerakerk
Huwelijk 05.10.1690 Rhenen, Utrecht, Nederland
Testament 12.03.1706 Comparante ziek zijnde en te bed liggende
Geloof NH
Overlijden BET 12.03.1706 AND 05.08.1708 Rhenen, Utrecht, Nederland waarschijnlijk 1706