Stamboom Baars Rhenen

Johannes Baars

Persoonskaart

Ouders

vader Geboortedatum moeder Geboortedatum
Paulus Baars 28.03.1814 Rijntje van der Wart (Baars) 11.04.1813

Persoonsgebeurtenissen

Soort gebeurtenis Datum Plaats Omschrijving
Geboorte 15.03.1839 Rhenen, Utrecht, Nederland Wijk A 161
Huwelijk 14.08.1862 Vreeswijk, Utrecht, Nederland
Andere gebeurtenis 06.02.1885 Opdracht tot bouw 'Hoop op Zegen'
Beroep Schipper, brandstoffenhandelaar
Verblijfsplaats Rhenen, Utrecht, Nederland Scheepsboord nk a275, Kruisstraat A13
Overlijden 17.04.1914 Rhenen, Utrecht, Nederland

Notities

De geboorteakte vermeldt dat vader Paulus Baars tijdens de geboorte met zijn schip onderweg was naar Zwartsluis.

Schipper op 'Hoop op Zegen'. Nu bekend onder de naam 'de Onrust'.
Zie http://www.debinnenvaart.nl/schip_detail/7108/ en http://www.onrust.info/Onrust_N/nu/interieur/vaargebied/Schipper/body_vroegern.html

Beheersnummer Y045
Archief Notarieel archief IJsselstein
Beschrijving index Notariële akten IJsselstein, 1906
Inventarisnummer 464
Aktenummer 182
Naam Johannes Baars
Woonplaats Rhenen
Type akte testament
Datum 02-08-1906

Contract (afschrift)
Tussen de schipper Joh. Baars te Rhenen en de scheepsbouwmeesters Gebr. G. en H. Bodewes. De Gebr. G. en H. Bodewes nemen aan om te maken een ijzeren aakschip ( van achteren rond ) voor de schipper Joh. Baars te Rhenen.

Hoofdafmetingen
Lang over de steven 90 voet, breed 18 voet, holte van het vlak tot aan het gangboord 6 voet Amsterdamse maat.

Yzerdikte
Vlak en kimmen 5/10 dm. wanden 1/4 dm. berghouten breed 9 dm. dik 3/8 dm. drie yzeren waterdichte schotten dik 3/20 dm. met de nodige hoekyzers. Denneboom dik 1/4 dm. hoogte 18dm. op iedere spant een knie onder het gangboord en den anderen spant een knie van plaatyzer dik 1/4 dm. met hoekyzer aan de gangboorden, en denneboom verbonden alsmede aan de spanten. Kattesporen breed 8 dm. dik 1/4 dm. dekken en gangboorden gruityzer als gewoon, twee yzeren mastkokers aan de groote mastkoker een lier.

Afmetingen van hoekyzer
Spanten van hoekyzer 2x2 afstand hart op hart 15 dm. aan elke spant een kattespoor, aan de bovenkant kattespoor een hoekyzer 2x2 dm. over de hoekyzers van de kattesporen in de laadruimen van schot tot schot twee T yzers geklonken en twee hoekyzers in de kimmen, hoekyzer aan dek boeiing denneboom schilden knieen 2x2 dm. over de boeiing een halfrond van 2 dm. de boeiing hoogte 10 dm. dekbalken hoekyzer 3x1 3/4 dm.

Betimmering
Het schip in het ruim geheel beschoten met vurenhout, achterop een roef 9 voet lang ongeveer netjes beschoten, zoo ook het achteronder en vooronder beschoten alles met vurenhout of iepenhout de roef van boven 2 dm. greenenhout en van buiten en van onderen yzer een pomp met gootsteen een waterkist van gegalverniseerd yzer. Luiken best vurenhout 5/4 dm. blijvens onder ieder luik drie klampen, in iedere klamp twee klinkbouten. Merkels van vuren 3/4 dm. of yzeren schaarstokken van vuren 6x7 dm. Buikdenning van Amerikaans greenenhout 1 3/4 dm. in elk laadruim twee vurenhouten pompenkasten, een kolenkist met vier rolletjs twee ruimtrappen een buitenboordtrap, wandelspieren, schalklatten, verzegeling twee eikenhouten zwaarden dik 3 1/2 dm. barringstoelen, twee houten gangen boegspriet, bokkenpooten, met al het nodige yzerwerk wrijfhouten. Voor en achter op de schildbanken aan beide zijden twee yzeren geslagen bolders twee gegoten bolders achterop de boeiing achter op ook nog zonnetentstutten. Een ankerlier ingericht voor twee kettingen op te varen en tot maststrijken. Twee standen blokken voor de zwaarden en twee blokken ( zoogenaamd klaplopers ) met twee schijven voor de ketting der zwaardlieren.

Besmeden
Yzerwerk aan de zwaarden, een stuurlier achterop, met een geslagen kwadrant en loose helmstok, aan verzegeling overloop, puttings, bolderpennen, wandelspieren de nodige klampen aan de kokers twee pompen ect. een wasbak

Schilderen
Onder water twee maal teeren, verders naar boven eerst ruwe olie daarna bruin manier berghouten zwart, dek, denneboom zwart, roef van buiten groen van binnen houtkleur en vernissen voorin schilderen als gewoon, voorin ook nog een yzeren kettingkist. Het schip van binnen tweemaal gesmeerd met ruwe olie, verders het schip geheel klampklaar zoo een zeilschip behoord. Alle stuiken zoowel aan romp als aan dek een dubbele rij klinknagels.

Conditien
Vooraf het boven gemelde verbind de schipper Joh. Baars om aan de Gebr. G. en H. Bodewes Martenshoek te betalen een som van zesduizend vierhonderd gulden in drie termijnen. De eerste termijn met het tekenen van dit contract één duizend gulden. De tweede termijn als ‘t schip in de spanten staat één duizend gulden. De derde termijn als ‘t schip van de werf zal vertrekken vierduizend en vierhonderd gulden. De tijd van klaar zijn is bepaald in de maand Augustus achtienhonderd en vijf en tachtig. Het schip moet gemaakt worden van eerste soort, Luiks yzer uit de fabriek de ‘l esperance.

Rhenen den 6 Febr. 1885