Stamboom Baars Rhenen

Johannis Baers

Persoonskaart

Bijkomende namen

Bijkomende namen Naam
Andere naam Jan (bij belijdenis) Baars

Ouders

vader Geboortedatum moeder Geboortedatum
Jan van Baers ABT 1630 Anneken Juriaens van Nijkamp (Baers) ABT 1635

Persoonsgebeurtenissen

Soort gebeurtenis Datum Plaats Omschrijving
Geboorte 1664 Rhenen, Utrecht, Nederland
Doop 24.02.1664 Rhenen, Utrecht, Nederland
Andere gebeurtenis 24.12.1687 Rhenen, Utrecht, Nederland Belijdenis Cunerakerk
Huwelijk 05.10.1690 Rhenen, Utrecht, Nederland
Wijding 1700 Rhenen, Utrecht, Nederland Diaken
Andere gebeurtenis 16.10.1703 Rhenen, Utrecht, Nederland Amnestie als 'Nieuwe Plooier'
Andere gebeurtenis 15.11.1703 Rhenen, Utrecht, Nederland 'Gearresteerde alhier, vermits in Gelderlant is gaan wonen'
Andere gebeurtenis BET 1703 AND 1704 Verhoor van Frans van Helden en Johannes Boers, won. Gelderland, Jan van Causteren, Joost de Vrindt, Christoffel Richolt en Jurriaan Baars. Met attestatie van Gerrit van Ede, hospes in de Bok te Rhenen. Of secretaris Cornelis Klerck hen heeft gezegd dat er op het stadhuis brieven berusten rakende hun privilege.
Wijding 1704 Rhenen, Utrecht, Nederland Ouderling
Andere gebeurtenis 1708 Verhoor van Juffr. Anna Klerk, huisvrouw van oudschepen Joost Boonzaijer en haar dochter Aletta Boonzaijer, en Maria van Griethuijsen, huisvrouw van Joost de Bruijn, en Johannes Baers, en de heer Cerré, krijgsgevangene in Rhenen.
Huwelijk 05.08.1708 Amerongen, Utrecht, Nederland
Andere gebeurtenis 15.08.1708 Verhoor van Anna Klerck, huisvrouw van oud-schepen Joost Boonsaijer en hun dochter Aletta Boonsaijer, en Maria van Griethuijsen, huisvrouw van Joost de Bruijn en Johannes Baers, over vechten tussen dhr. Du Camp, krijgsgevangene alhier, en Jan d’Arras de jonge, zoon van de omroeper Jan d’Arras.
Andere gebeurtenis 24.01.1711 Verhoor van Johannes Baers en Adrianus Luijten over vechten tussen Arien Crijnen en Gerrit van Driel.
Andere gebeurtenis 1711 Verhoor van Johannes Baars en Adrianus Luijten. En van Louwrens Fransz en Wijerd van Kesteren en Wessel Veldhuijsen. Of zij ten huize van Willem de Bruijn, hospes int Staetjacht, buiten de Rijnpoort, zijn geweest met Gerrit van Driel, brouwer, en Arien Crijnen, won. Achterberg, die elkaar uitscholden en vochten.
Andere gebeurtenis 01.02.1715 Akte van seclusie van de weeskamer dd. 27-7-1709. Johannes Baars, burger te Rhenen, x Johanna van Holthuijsen benoemen de langstlevende.
Andere gebeurtenis 1719 Verhoor van Johannes Baars, Dirk Gerritsz en zijn huisvrouw, won. Remmerden. Ten huize van Dirck Gerritsz op Remmerden hebben Jelis van Papeveld, schipper, en Jacobus vanden Oostercamp, karman te Rhenen, gevochten.
Andere gebeurtenis 03.05.1752 Rhenen, Utrecht, Nederland Johannes tabaksland genaamd de Luysenberg met tabakschuur (wordt door dochter Hendrina verkocht)
Geloof NH
Beroep Meester wielemaker, wielendraaijer.
Overlijden 1738 Rhenen, Utrecht, Nederland