Stamboom Baars Rhenen

Albertus Baars

Persoonskaart

Ouders

vader Geboortedatum moeder Geboortedatum
Evert Johannes Baars 28.08.1877 Maaike Neeltje van Oort (Baars) 20.05.1874

Persoonsgebeurtenissen

Soort gebeurtenis Datum Plaats Omschrijving
Geboorte 08.04.1909 Brakel, Gelderland, Nederland
Huwelijk 16.04.1947 Gorinchem, Zuid-Holland, Nederland
Beroep 27.04.1947 Predikant
Overlijden 28.05.1997 Papendrecht, Nederland Overleden

Notities

Albertus Baars werd 8 april 1909 te Brakel (Gld.) geboren. Hij bezocht de Rijks-HBS in Gorinchem en studeerde aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

Reformatorisch Dagblad 6 April 1994
PAPENDRECHT - Ds. A. Baars, hervormd emeritus predikant te Papendrecht, hoopt vrqdag 85 jaar te worden.
Albertus Baars werd in 1909 te Brakel (Gelderland) geboren. Hij studeerde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. De kandidaat deed 27 april 1947 intrede te Sluipwijk. Vervolgens verbond hij zich in 1952 aan Mastenbroek. Van 26 mei 1957 tot aan zijn emeritaat, op 1 mei 1974, diende hij de gemeente van Papendrecht.

Reformatorisch Dagblad 5 juni 1997
In memoriam ds. A. Baars

In de hoge ouderdom van 88 jaar overleed woensdag 28 mei jl. ds. A. Baars te Papendrecht. Een langdurige ziekte was er de oorzaak van, dat zijn sterke leven beƫindigd werd.

Mede door oorlogsomstandigheden werd de overledene pas op 38-jarige leeftijd predikant te Sluipwijk (1947-1952). Daarna diende hij de gemeente van Mastenbroek (1952-1957). Van 1957 tot 1974 was Papenrecht zijn - laatste - gemeente. Ruim 23 jaar was hij emeritus-predikant. Dat betekende niet, dat hij veel rust nam. In verschillende gemeenten heeft hij bijstand in het pastoraat verleend. Dit kon hij nog op hoge leeftijd. Hij was een man, die het liefst bezig bleef in de gemeenten, die Christus Zich op aarde vergadert. Ds. Baars had er ook de kracht en de gezondheid voor ontvangen, maar vooral het geloof, dat Christus mensen roept en redt. Hij wist, dat het niet van zijn werk afhing maar van het werk van de Heilige Geest. Als we hem als prediker van het Evangelie willen tekenen, mogen we dit zeggen: hij was volop gereformeerd in zijn denken en doen. De belijdenis der kerk was hem lief. Vooral lag het hem na aan het hart de Heilige Schrift aan de gemeenten te verkondigen. Hij was uiterst nauwkeurig in zijn exegese. Wel vroeg hij veel van zijn hoorders. Zijn prediking was niet eenvoudig ook vanwege de ernst, die hij maakte met zijn verklaring en toepassing. Wie luisterde, hoorde een verantwoorde prediking, die tot het hart sprak. Hij stelde niet de mens in het middelpunt maar God, Die met Zijn beloften tot de gemeenten komt. Verbond en belofte kwamen in de prediking tot hun recht, evenals het werk van de Heilige Geest.
Wat de vrucht van deze prediking is, weten wij niet. We mogen geloven, dat er vrucht is, want het is Gods belofte, dat onze arbeid niet ijdel is in Hem.

Ook het pastoraat had zijn volle aandacht. Vele uren besteedde hij aan het bezoeken van de gemeenteleden in hun vreugdevolle en in hun verdrietige omstandigheden. Zo heeft hij in zijn gemeenten gewerkt in de dienst van onze Zaligmaker.

Persoonlijk verliezen mijn vrouw en ik in de overledene een goede vriend en ambtsbroeder. Onze vriendschap ontstond in Mastenbroek en werd verstevigd in de Papendrechtse tijd en daarna. Wij bidden zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en enige zuster de kracht van Gods genade toe, waarvan haar man, hun vader en opa en haar broer vele jaren met blijdschap heeft getuigd.