Stamboom Baars Rhenen

Willemina Baars (van Voorthuijsen)

Persoonskaart

Bijkomende namen

Bijkomende namen Naam
Gehuwde naam van Voorthuijsen

Ouders

vader Geboortedatum moeder Geboortedatum
Jan Hendrik Baars 04.12.1831 Geertruida van Waveren (Baars) 20.08.1830

Persoonsgebeurtenissen

Soort gebeurtenis Datum Plaats Omschrijving
Geboorte 01.04.1863 Rhenen, Utrecht, Nederland
Verblijfsplaats Rhenen, Utrecht, Nederland Cuneralaan 10
Overlijden 03.08.1938 Rhenen, Utrecht, Nederland

Notities

Trouwt te Rhenen op 18 mei 1887 met Gerrit Jacobus van Voorthuijsen, geboren te Rhenen op 2 maart 1860, sigarenfabrikant.

Heden overleed tot onze diepe droefheid onze innig geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Willemina Baars.
Wed. van den Heer G.J. Voorrthuysen, in den ouderdom van 75 jaar.
Tiel: - G.J. Pitlo - v. Voorthuysen, J. Pitlo, Corry
Rhenen 3 augustus 1938, Cuneralaan 10.