Stamboom Baars Rhenen

Charlotte Geertruida van Dolderen (Baars)

Persoonskaart

Bijkomende namen

Bijkomende namen Naam
Gehuwde naam Baars
Andere naam Lotje

Persoonsgebeurtenissen

Soort gebeurtenis Datum Plaats Omschrijving
Geboorte 15.05.1872 Rhenen, Utrecht, Nederland
Huwelijk 13.05.1891 Rhenen, Utrecht, Nederland
Huwelijk 13.06.1914 Rhenen, Utrecht, Nederland
Overlijden 10.02.1949 Rhenen, Utrecht, Nederland

Notities

Dochter van Willem van Dolderen en Cornelia Baars.


In het artikel van Henk van den Hoofdakker op pag. 28
van Oud Rhenen 2012 (2) staat een interessante foto afgedrukt. We zien hier geheel rechts Charlotta Geertruida van
Dolderen (Lotje) (1872-1949). Zij was het elfde kind van
Willem van Dolderen (1821-1872) en Cornelia Baars (1829-
1900). Uit haar eerste huwelijk (1891) met Jan Hendrik Baars
Gerritsz. kreeg Lotje 11 kinderen. Jan Hendrik overleed in
1913, 12 dagen na de geboorte van het laatste kind Jantje.
Charlotta trouwde precies een jaar later met Evert Baars
(1874-1968), die weduwnaar was van Cornelia van Stokkum,
met wie hij 3 kinderen had. Uit dit huwelijk (het nieuwe paar
was inmiddels 41 resp. 39 jaar oud) zijn
voor zover na te gaan geen kinderen geboren. Evert staat links op de foto. Cornelia
Baars (1904-1979), tweede van links, was
een dochter van Lotje.
Evert Baars was een zoon van Cornelis
Baars (1830-1916) en Elisabeth van
Veenendaal (1837-1902). Cornelis was de
één jaar oudere broer van de hierboven
genoemde Cornelia Baars (1829-1900),
die huwde met Willem van Dolderen en
Evert was dus een volle neef van Lotje.
Cornelia was eerder gehuwd geweest met
Marinus Veldwijk, wiens derde huwelijk
dit was.
De foto moet niet ver voor 1949 zijn genomen, gezien het overlijden van Lotje
in februari 1949.
Het was een hele uitzoekerij met de vele
Cornelissen en Everts in de Baarsenfamilie. Ook het uitpluizen van de adressen met eigenaars
was een hele toer, omdat het veelal een uitzoekerij van jewelste was welk huisnummer bij welk perceel thuishoorde,
omdat er in de 19de eeuw in Rhenen vele omnummeringen
van de huisnummers hebben plaatsgevonden en omdat het
lastig of zelfs onmogelijk was om huisnummers voorzien van
a, b, c enz. duidelijk te kunnen lokaliseren. Het kadaster biedt
hier soms een oplossing als de bewoner tevens eigenaar is: het
kadaster geeft eenduidig de lokalisatie van een perceel aan.
Er bestaan voor Rhenen echter geen concordanties tussen
huisnummers en kadastrale perceelnummers.
De stadsboerderij op de foto werd in de volksmond ‘Het
Spul van Lotje’ genoemd.

oud Rhenen -twee en Dertigste jaargang no. 1 - januari 2013