Stamboom Baars Rhenen

Johanna Baars (van Westenringh)

Persoonskaart

Bijkomende namen

Bijkomende namen Naam
Gehuwde naam van Westenringh

Ouders

vader Geboortedatum moeder Geboortedatum
Gerrit Baars 20.06.1832 Evertje Baars (Baars) 09.09.1838

Persoonsgebeurtenissen

Soort gebeurtenis Datum Plaats Omschrijving
Geboorte 08.02.1867 Rhenen, Utrecht, Nederland
Overlijden 12.06.1904 Rhenen, Utrecht, Nederland

Notities

Trouwt te Rhenen op 17 februari 1892 met Dirk van Westenringh, landbouwer.

AQUA VITAE, GENEALOGISCH TIJDSCHRIFT
NGV AFDELING BETUWE
De aanhouder wint: gezocht en gevonden: Van de Westeringh in
Chicago 1905 – 1952
W. van de Westeringh
Voorwoord
Iedereen is bij zijn genealogisch onderzoek wel eens iemand “kwijt”. Zo ook wij. Cornelia Stephania van de Westeringh uit Valburg vertrok na haar huwelijk (Valburg
9-2-1854) met Jacobus van Setten naar het voormalige Oost-Pruisen. Meer over het “terugvinden” van haar in Oost-Pruisen, zie in: Stukken en Brokken deel I (1995).
Een ander lid uit dezelfde familie waarvan wij eigenlijk alleen wisten dat hij in de eerste helft van de vorige eeuw in Chicago woonde, was Dirk van de Westeringh. Zijn
vader Gerardus was een broer van bovengenoemde Cornelia Stephania. Dirk was geboren in Valburg. Over de zoektocht naar en het “vinden” van hem in Chicago zal in
deze Aqua Vitae verslag gedaan worden.


Dirk van de Westeringh in Nederland
Dirk van de Westeringh werd in Valburg geboren op 28-2-1867 als zoon van Gerardus van de Westeringh, tabaksplanter, en Janna Elisabeth van Alpen. Het ouderlijk gezin verhuisde in 1881 van Valburg naar Remmerden bij Rhenen. Dirk trouwde in Rhenen op 17-2-1892 met Johanna Baars. Zij woonden in Achterberg. Hij was daar landbouwer en koopman. Na ruim 12 jaar huwelijk zouden zij hun eerste kind krijgen. Maar bij de bevalling werd een levenloze zoon geboren en enige uren later overleed ook de kraamvrouw (12-6-1904).


Dirk van de Westeringh in de V.S.
Een half jaar na dit drama vertrok Dirk van de Westeringh naar Amerika. Op 17-11-1904 werd hij uitgeschreven uit het Bevolkingsregister van de gemeente Rhenen., gaande naar Sully, Jasper County in de staat Iowa. Een half jaar later trouwde hij in Chicago met Carrie Struik. Het enige wat zijn naaste familie omstreeks 1970 wist, was dat hij in Chicago gewoond
had en dat hij hertrouwd zou zijn met een juffrouw Spruit of Struik en dat zij een zoon zouden hebben. Het heeft lang geduurd voordat het genealogische plaatje van hem in
Chicago wat meer ingevuld kon worden.

Dirk van de Westeringh in Chicago (1)
Uit oude telefoon- en adresboeken kwamen we achter het adres van Dirk van de Westeringh in Chicago, namelijk van 1909 – 1911: 266 Hastings, hernummerd 1652
Hastings en van 1912 – 1930: 1714 West 14th Street. Ook werd zijn beroep bekend; eerst teamster (voerman, transportondernemer) en scavenger (vuilnisophaler, wat een
lucratieve business was in zo’n grote stad als Chicago), later clerk en laborer (van de city).
Later werd hij Richard genoemd. In Amerika is Dick de roepnaam voor Richard. Door contacten met een NGV-lid van een andere afdeling die contacten in de VS had, kwamen we wat meer over hem en zijn gezin te weten, en wel aan de hand van gegevens uit de Census of Volkstelling van 1910, 1920 en 1930. Hij bleek inderdaad een zoon te hebben die in augustus/september 1910 geboren moest zijn. Uit andere bronnen zou dat 1909 kunnen zijn.

DIrk van de Westeringh in Chicago (2)
Na een tip van ons afdelingslid Joop Kuijntjes in ons vorige afdelingsblad Aqua Vitae werd met Pilot. Familysearch achter de Van de Westeringh-en in Chicago aangegaan.
Met als resultaat dat de overlijdensdatum van Carrie (Caroline) van de Westeringh-Struik en de geboorte- en de overlijdensdatum van zoon George van de Westeringh gevonden werden. De overlijdensgegevens van Dirk van de Westeringh werden hiermee echter niet gevonden.
Een tip van de Amerikaanse contactpersoon van het boven genoemde NGV-lid om eens inlichtingen te vragen bij de Forest Home Cemetery te Forest Park bij Chicago had succes. Zoon George was namelijk begraven op Forest Home Cemetery en daarom zou het niet ondenkbaar zijn dat ook zijn ouders daar begraven zouden kunnen zijn.
En zo waar: in de registers op de begrafenissen komen zowel vader Dirk, moeder Caroline als zoon George van de Westeringh voor. De geboorteplaats van Carrie (Caroline) Struik zou, volgens gegevens bij het overlijden van haar zoon George, Deventer zijn. Aan de hand van haar leeftijd in het begraafregister zijn via de geboorteregisters van Deventer haar geboortedatum en de namen van haar ouders vermoedelijk nu ook bekend. Zo zie je maar weer: “de aanhouder wint”.