Paschasius Baers

Johannes Baers

Person Chart

Additional Names

Additional Names Name
Other Name Joannes Paschasius Baers
Other Name Johannes Baersius
Other Name Joannes Barbonius
Other Name Joh. Paschasius Barsius

Parents

Father Date of Birth Mother Date of Birth
Paschasius Baers Margriete Hudgebaut

Person Events

Event Type Date Place Description
Birth 1580 Gent
Other Event 30/5/1602 Leiden Student Theologie van Universiteit Leiden, schreef zich in als FlanderGandavensis
Other Event 1605 Predikant te Scherpenzeel
Other Event 1610 Predikant te Fijnaard
Other Event 1619 Predikant te Vreeswijk
Place of Residence 1629 Pernambuco Brazilie
Other Event 1630 Terugkeer uit Brazilie in Vreeswijk
Other Event 1631 Geschorst uit ambt vanwege begane misslagen.
Other Event 1632 Predikant Soest
Document/Deed 27/9/1645 Amersfoort Lidmaat NH kerk, emeritus pastor te Soest, en zijn huisvrouw
Death 1653 Soest

Notes

In "Arnoldus Buchelius, Observationes ecclesiasticae sub presbyteratu meo & Ecclesiastica Ultraiectina." staat: ex Vreeswico Johannes Baersius Adriani filius (excusabatur)

Joannes Paschasius Baers werd door de Bewindhebbers der West-Indische Compagnie, in 1629, bij leening verzocht, waartoe hij zich bereidwillig toonde, en wat Kerkeraad en Classis toestonden , mits dat, ingevalle hij na verloop van een jaar tot zijnen dienst niet wederkeerde, men een ander Predikant zou mogen verkiezen; indien dit zoo mocht geschieden, zou men hem echter eene andere plaats in de Provincie open houden.
Wedergekomen zijnde, stond hij in 1631, wegens verscheidene begane misslagen, in zijnen dienst stil; kreeg getuigenisbrieven om naar eene andere gelegenheid om te zien en bleef van den dienst ontslagen; men zou te Vreeswijk met het beroepen van eenander Predikant voortgaan, gevende hem nog negen weken tijds, men zou hem ondertusschen ergens anders zoeken te bevorderen, in Juni en Augustus van het jaar 1631. Hij werd in 1632 beroepen naar Soest, in de plaats van zijnen opvolger, die van daar met een vrij beroep naar Vreeswijk in zijne plaats kwam.
Baers bedankte de Classis voor hare aangewende moeite en zorg, in het overbrengen van zijn persoon en dienst van Vreeswijk naar Soest.
(Naambord in de kerkekamer Soest.- H. van Rhenen, Lijste van de Namen van Predd. Enz Bl. 116, 117).
Hij schreef: Olinda ingenomen. Amsterdam, 1630; Cornucopiae, d.i. een boek van allerlei materien, te Amsterdam gedrukt tot kost en last van den Autheur. 1648.
(Kist en Moll. Kerkhist. Archief. III bl. 72, 73. ?Frederiks en van den Branden. Biogr. Woordenb. Der N. en Z. Nederl. Letterk. Bl. 31)

Boeken:
Cornucopiæ, dat is: Een boeck van allerley materien [...]
https://books.google.nl/books?id=IVhbAAAAQAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Olinda, ghelegen int landt van Brasil, inde Capitania van ..
https://books.google.nl/books?id=Vc5KAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=johannes+baers&hl=nl&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=johannes%20baers&f=false


Naam: Baers, Johannes Paschasius
Geboortedatum: 1580 (? - exact jaartal is onbekend)
Geboorteplaats: Breda
Datum van overlijden: 1653
Plaats van overlijden: Soest
Toelichting: was predikant vanaf 1605 en werkte ook voor de West Indische Compagnie (vanaf 1625); in 1632 terug in Nederland (predikant in (Soest)
Werk: Olinda ingenomen (1630); Cornu Copiae (1648)
Bronnen: Querido's; F&VDB. (http://www.cubra.nl/dodenakkerkort/geboortedatum.htm)