Paschasius Baers

Margriete Hudgebaut

Person Chart

Additional Names

Additional Names Name
Married Name Baers

Notes

Niet met zekerheid, maar zij treden samen op in acte als comparant.

Notaris Jan van Wesel, Registers van testamenten, huwelijksvoorwaarden en donatiën, 1618-1625 129-133

Bron: notariële archievenSoort registratie: notariële akteAktedatum: 02-07-1621 Plaats: Bergen op Zoom
Geregistreerde Jacobmina Baers
Geregistreerde Pieternelleken
Geregistreerde Pieter
Geregistreerde Mariken
Geregistreerde kinderen van Johannes Baers
Geregistreerde Abraham Baers
Geregistreerde Catharina Meijs
Geregistreerde Johannes Baers
Geregistreerde comparant Margriete Hudgebaut
Geregistreerde overleden Huijbrecht Janssen van Velthoven
Geregistreerde comparant Dominus Pascasius Baers (oud predikant) wonende te Bergen op Zoom
Geregistreerde de armen wonende te Bergen op Zoom
Geregistreerde overleden Pieter Baers wonende te Indië
Geregistreerde getuige Lambertus de Rijcke (predikant) wonende te Bergen op Zoom
Geregistreerde getuige Robbrecht Eduwaerts wonende te Bergen op Zoom


Notaris Jan van Wesel, Minuutakten van testamenten, 1618-1627 116-119
Bron: notariële archievenSoort registratie: notariële akteAktedatum: 02-07-1621Plaats: Bergen op Zoom
Geregistreerde Pieter
Geregistreerde Jacobmina Baers
Geregistreerde Pieternelleken
Geregistreerde Johannes Baers
Geregistreerde Mariken
Geregistreerde Abraham Baers
Geregistreerde Catherina Meijs
Geregistreerde overleden Huijbrecht Janssen van Velthoven
Geregistreerde comparant Margriete Hudgebaut
Geregistreerde getuige Lamberto de Rijcke (predikant) wonende te Bergen op Zoom
Geregistreerde getuige Robbrecht Eduwaerts wonende te Bergen op Zoom
Geregistreerde comparant Pascasius Baers (oud predikant) wonende te Bergen op Zoom
Geregistreerde huisarmen wonende te Bergen op Zoom
Geregistreerde overleden Pieter Baers wonende te Indië