Paschasius Baers

Other Event

Other Event

Person Johannes Baers
Description Geschorst uit ambt vanwege begane misslagen.
Date 1631